Misiunea noastră este de a oferi întotdeauna siguranță și confort pacienților noștri. Esenţial pentru această misiune este angajamentul nostru de a fi transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm despre tine, modul în care le utilizăm și persoanele cărora le distribuim.

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când utilizezi serviciile noastre (descrise mai jos). Oferim utilizatorilor noştri opţiuni cu privire la datele pe care le colectăm, le utilizăm şi le distribuim în prezenta politică de confidențialitate și în politica referitoare la modulele cookie.

S.C. INIA CLINIC S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12662/23.07.2008, având CUI: 24228490, denumită în continuare Blog KiloStop („noi”) poate modifica prezenta politică de confidențialitate oricând. Utilizarea în continuare a serviciilor noastre după publicarea sau trimiterea unei notificări cu privire la modificările aduse de noi prezentei politici de confidențialitate indică faptul că colectarea, utilizarea şi distribuirea datelor tale personale fac obiectul politicii de confidenţialitate actualizate.

1. Datele pe care le colectăm

Pentru a te înscrie la newsletter și pentru a primi materiale (cum ar fi cărțile albe) trebuie să furnizezi date care includ numele tău și adresa de e-mail.

Prin completarea datelor în formularul de contact, cititorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. INIA CLINIC S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 27073 (pentru verificare click aici www.dataprotection.ro) și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

2. Modul în care folosim datele pe care le colectăm

Utilizăm datele pe care le avem despre tine pentru a furniza şi personaliza, inclusiv cu ajutorul sistemelor automate şi al concluziilor la care ajungem, serviciile (inclusiv reclamele), pentru ca acestea să fie mai relevante şi mai utile pentru tine şi alţii.

Mai precis, scopul colectării datelor este:

 • a-ți trimite un newsletter personalizat cu ultimele studii și sfaturi practice din domeniul nutriției
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje
 • identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt și pacienți ai S.C. INIA CLINIC S.R.L. în vederea efectuării de marketing personalizat
 • analizarea comportamentului Pacientului/oricărei persoane care accesează site-ul Blog KiloStop, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și oferte adaptate intereselor utilizatorilor
 • de a realiza analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la baza de pacienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii S.C. INIA CLINIC S.R.L.
 • de a efectua studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile S.C. INIA CLINIC S.R.L., pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor S.C. INIA CLINIC S.R.L.

3. Cât timp prelucrăm datele pe care le colectăm

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Blog KiloStop pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

4. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Blog KiloStop, conform celor prevăzute în prezentul document;
 • faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Blog KiloStop, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Blog KiloStop va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale Blog KiloStop;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, Blog KiloStop poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Blog KiloStop (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Blog KiloStop;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către cititorul Blog KiloStop, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Blog KiloStop la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Blog KiloStop – în cazul în care Blog KiloStop ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.

Cititorul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul administrativ al S.C. INIA CLINIC S.R.L. Str. Ştirbei Vodă nr. 95, bl. 25B, etaj. 4, ap. 16, Sector 1, Bucureşti sau prin E-mail: protectiadatelor@kilostop.ro.

În plus, la nivelul S.C. INIA CLINIC S.R.L. s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), Roxana Mariana Panait, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la urmatoarele date de contact: Str. Ştirbei Vodă nr. 95, bl. 25B, etaj. 4, ap. 16, Sector 1, Bucureşti sau prin E-mail: protectiadatelor@kilostop.ro.